Vitajte!

Vítame vás na stránke našej školy! Bližšie informácie o našej škole nájdete v sekcii Naša škola Viac »

Exkurzia v Zoo Lešná

Naši žiaci sa ku koncu školského roka zúčastnili na exkurzii v zoologickej záhrade v Českej republike. Fotografickú dokumentáciu nájdete v časti Galéria. Viac »

Exkurzia v Tatrách

V júni 2013 sa žiaci vybrali na exkurziu do Tatier. Fotky nájdete v sekcii Galéria Viac »

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: Základný lyžiarsky kurz

Predpokladaná hodnota: 2000 EUR

Podrobnosti v súbore

Poďakovanie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Povina vyjadruje veľké poďakovanie starostke obce Povina p. Margite Šplhákovej a poslancom obecného zastupiteľstva  v Povine za rekonštrukciu starého školského ihriska a zhotovenie asvaltového povrchu a taktiež všetkým priaznivcom športu pod vedením poslankyne obecného zastupiteľstva v Povine Mgr. Aleny Dudekovej za vybudovanie hokejového ihriska.

Spoločne sme si pripomenuli Vianoce

Dňa 15.12.2017 sa v našej škole konali Vianočné trhy spojené s bohatým kultúrnym programom a predajom vianočných ozdôb. V programe postupne vystúpili deti našej školy či už v rámci vianočného koncertu žiakov ZUŠ, alebo v rámci triednych kolektívov. Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim ZUŠ a ZŠ za prípravu detí na kultúrny program, za zhotovenie krásnych vianočných ozdôb a taktiež všetkým rodičom a rodinným príslušníkom za početnú účasť na podujatí. Veríme, že si každý odniesol pekné spomienky na naše podujatie, resp. peknú ozdobu k vianočným sviatkom. Poďakovanie patrí aj zamestnancom školy za prípravu chutných tradičných jedál a vianočného punču pre všetkých zúčastnených.

Úspešne nás reprezentovali

Na konci kalendárneho roku 2017  najmladší žiaci našej školy úspešne reprezentovali našu školu v športovej hre vybíjaná. Po víťazstvách na okresnom a krajskom kole postúpili na celoslovenské finále a obsadili 2. miesto.

Darilo sa aj starším žiačkam našej školy. Na okresnej súťaži Vianočný turnaj o putovný pohár CVČ vo vybíjanej získali 1. miesto. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a gratulujeme.

Žiakov pripravovala Mgr. Margita Gregvorková. Ďakujeme!

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky – lyžiarsky kurz. Výzva

 

Dejepisno-geografická exkurzia

Žiaci 5.- 9. ročníka sa 6. októbra vybrali spoznávať historické pamiatky. Prvá zastávka bola v Bytčianskom zámku. Zámocký areál, pozostávajúci z vlastného renesančného paláca, tzv. Sobášneho paláca, ako aj z hospodárskych a obytných budov patrí k najvýznamnejším a architektonicky najpôsobivejším feudálnym sídlam na Slovensku. Po prehliadke  so zaujímavým výkladom pani lektorky cestovali ďalej popri Váhu do Trenčína, kde  ich už zďaleka vítal  majestátny hrad, dominanta Trenčína i celého Považia, ktorý  strážil pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. Čakala  ich takisto zaujímavá prehliadka, počas ktorej sa oboznámili s históriou hradu a životom v ňom. Dozvedeli sa aj, ako to bolo s legendárnou studňou lásky naozaj. Viac foto v galérii.

Mgr. Ľuboslava Ševčíková

 

Návšteva včelnice v Povine

Včelári z Kysuckého Nového Mesta pripravili  pre deti a širokú verejnosť výstavu pod názvom História včelárenia a moderné včelárenie. Aj žiaci našej školy sa v dňoch 27. a 28. 6. 2017 tejto výstavy zúčastnili. Výstava obsahovala  odbornú prednášku o histórii včelárenia, praktické ukážky včelárstva, či presklený ukážkový úľ. K dispozícii boli aj veľmi šikovní rezbári, ktorí vytvárali zaujímavé sochy z dreva. Okrem toho si žiaci mohli sami vyskúšať niektoré praktické činnosti, napr. tvorbu drevených rámikov a vyrezávanie dreva.

Mgr. Ľuboslava Ševčíková

Viac foto v galérii.

Nendertálci v Povine

Pozrite si, čo pripravili naši žiaci – príbeh neandertálcov.

Praveká súťaž

Matematická olympiáda

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do riešenia matematickej olympiády. Po úspešnom vyriešení školského kola  sa zúčastnili okresného  kola  Timotej Ondrášek z 8.roč. a Denisa Prasličáková z 9.roč.

  Mgr. Ľuboslava Ševčíková

Pytagoriáda

  1. a 8. 12. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnilo sa ho 55 žiakov 2. – 8.ročníka.

Úspešní riešitelia, ktorí postúpili do okresného kola:

  1. roč.: Viktória Hacková

            Ľubomír Šefár             

  1. roč.: Vanesa Pijáková

            Mária Ochodničanová 

            Aneta Laslopová         

            Marek Máček              

  1. roč.: Timotej Ondrášek

            Andrej Ondrášek          

            Júlia Mrmusová