Vitajte!

Vítame vás na stránke našej školy! Bližšie informácie o našej škole nájdete v sekcii Naša škola Viac »

Exkurzia v Zoo Lešná

Naši žiaci sa ku koncu školského roka zúčastnili na exkurzii v zoologickej záhrade v Českej republike. Fotografickú dokumentáciu nájdete v časti Galéria. Viac »

Exkurzia v Tatrách

V júni 2013 sa žiaci vybrali na exkurziu do Tatier. Fotky nájdete v sekcii Galéria Viac »

 

Spoločne sme si pripomenuli Vianoce

Dňa 15.12.2017 sa v našej škole konali Vianočné trhy spojené s bohatým kultúrnym programom a predajom vianočných ozdôb. V programe postupne vystúpili deti našej školy či už v rámci vianočného koncertu žiakov ZUŠ, alebo v rámci triednych kolektívov. Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim ZUŠ a ZŠ za prípravu detí na kultúrny program, za zhotovenie krásnych vianočných ozdôb a taktiež všetkým rodičom a rodinným príslušníkom za početnú účasť na podujatí. Veríme, že si každý odniesol pekné spomienky na naše podujatie, resp. peknú ozdobu k vianočným sviatkom. Poďakovanie patrí aj zamestnancom školy za prípravu chutných tradičných jedál a vianočného punču pre všetkých zúčastnených.

Úspešne nás reprezentovali

Na konci kalendárneho roku 2017  najmladší žiaci našej školy úspešne reprezentovali našu školu v športovej hre vybíjaná. Po víťazstvách na okresnom a krajskom kole postúpili na celoslovenské finále a obsadili 2. miesto.

Darilo sa aj starším žiačkam našej školy. Na okresnej súťaži Vianočný turnaj o putovný pohár CVČ vo vybíjanej získali 1. miesto. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a gratulujeme.

Žiakov pripravovala Mgr. Margita Gregvorková. Ďakujeme!

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky – lyžiarsky kurz. Výzva

 

Dejepisno-geografická exkurzia

Žiaci 5.- 9. ročníka sa 6. októbra vybrali spoznávať historické pamiatky. Prvá zastávka bola v Bytčianskom zámku. Zámocký areál, pozostávajúci z vlastného renesančného paláca, tzv. Sobášneho paláca, ako aj z hospodárskych a obytných budov patrí k najvýznamnejším a architektonicky najpôsobivejším feudálnym sídlam na Slovensku. Po prehliadke  so zaujímavým výkladom pani lektorky cestovali ďalej popri Váhu do Trenčína, kde  ich už zďaleka vítal  majestátny hrad, dominanta Trenčína i celého Považia, ktorý  strážil pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. Čakala  ich takisto zaujímavá prehliadka, počas ktorej sa oboznámili s históriou hradu a životom v ňom. Dozvedeli sa aj, ako to bolo s legendárnou studňou lásky naozaj. Viac foto v galérii.

Mgr. Ľuboslava Ševčíková

 

Návšteva včelnice v Povine

Včelári z Kysuckého Nového Mesta pripravili  pre deti a širokú verejnosť výstavu pod názvom História včelárenia a moderné včelárenie. Aj žiaci našej školy sa v dňoch 27. a 28. 6. 2017 tejto výstavy zúčastnili. Výstava obsahovala  odbornú prednášku o histórii včelárenia, praktické ukážky včelárstva, či presklený ukážkový úľ. K dispozícii boli aj veľmi šikovní rezbári, ktorí vytvárali zaujímavé sochy z dreva. Okrem toho si žiaci mohli sami vyskúšať niektoré praktické činnosti, napr. tvorbu drevených rámikov a vyrezávanie dreva.

Mgr. Ľuboslava Ševčíková

Viac foto v galérii.

Nendertálci v Povine

Pozrite si, čo pripravili naši žiaci – príbeh neandertálcov.

Praveká súťaž

Matematická olympiáda

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do riešenia matematickej olympiády. Po úspešnom vyriešení školského kola  sa zúčastnili okresného  kola  Timotej Ondrášek z 8.roč. a Denisa Prasličáková z 9.roč.

  Mgr. Ľuboslava Ševčíková

Návšteva Centra sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste

V piatok 28. apríla  žiaci 7. ročníka navštívili CSS Fantázia v Kysuckom Novom Meste. Privítala ich pani riaditeľka Mgr. S. Martinčeková, ktorá im  ukázala celé zariadenie a porozprávala o ich  činnosti. V dielňach, kde si krátia čas ich klienti,  mali pripravené ukážky  rôznych aktivít. Zároveň si žiaci  vyskúšali výrobu pohľadníc, servítkovú techniku a modelovanie z hliny. Veľká vďaka pani riaditeľke za to, že mohli nakrátko nahliadnuť do nie ľahkého života klientov so zdravotným postihnutím.

Mgr. Ľuboslava Ševčíková

 

Za tradíciami v ZŠ Rudina

Žiaci 8. ročníka našej školy sa 7. 4. 2017 zúčastnili veľkonočnej výstavy v ZŠ Rudina. Mohli si pozrieť ukážky remesiel – výrobu šindľa, presné rezanie tvárnic, vyrezávanie upomienkových predmetov na lupienkovej pílke, maľovanie 3D obrazov, prácu čalúnnikov, umeleckých kováčov, atď. Oboznámili sa aj s možnosťou štúdia v daných oblastiach. Okrem toho si prezreli aj výrobu šperkov, aranžovanie jarných dekorácií a pletenie korbáčov. Súbežne s prezentáciou remesiel prebiehali v parku školy aj veľkonočné trhy, kde si mohli kúpiť veľkonočné výrobky, prípadne sa občerstviť chutnými dobrotami.

Mgr. Ľuboslava Ševčíková

Zápis do prvého ročníka